Mäklarpanelen: Stark efterfrågan på bostadsrätter i sommar

Fastighetsbyråns senaste mäklarpanel visar att efterfrågan på bostadsmarknaden är stark med en fördel för säljarna just nu. Men är det verkligen bra att sälja sin bostad under sommaren? Enligt mäklarna går det bra att sälja under semestertider – speciellt mindre lägenheter i Stockholm och Göteborg. 

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har företagets mäklare svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,1 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 5,9 när samma fråga ställdes i mars. Det är alltså en tydlig fördel för säljarna just nu. Mest fördel för säljarna är det i Stor-Göteborg (7,3) och i Stor-Stockholm (7,1). Mindre ort är det enda segment där marknaden är mer fördelaktig för köparna just nu med en siffra på 4,8. Se fullständig lista nedan.

I svaren framgår även att det är mer fördelaktigt att sälja bostadsrätter än villor just nu.

- Under hela våren har efterfrågan varit stark på bostadsmarknaden. Det har gjorts mycket affärer och priserna har stigit svagt men stabilt. Och det ser ut att fortsätta in i sommaren. Både utbud och efterfrågan sjunker relativt kraftigt under semestrarna men mäklarna tycker att det är en fortsatt fördel för säljarna. Mest tryck på marknaden ser vi alltså i Göteborg och Stockholm, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

På frågan ”är det fördelaktigt att sälja bostadsrätter under sommarmånaderna” svarar mäklarna 29 % av mäklarna ja, 21 % nej och 50 % svarar att det inte är någon skillnad jämfört med andra perioder på året. I Stor-Stockholm kan man dock se en tydlig fördel att sälja lägenheter på sommaren där 56 % svarar ja på samma fråga. Även i Göteborg går bostadsrätter bra på sommaren där 41 % svarar ja. På mindre ort svarar däremot endast 11 % att det är fördelaktigt att sälja lägenheter på sommaren. I Stor-Malmö anser inte heller mäklarna att det är en fördel att sälja bostadsrätter under sommaren.

- Man kan tydligt se att mäklarna i Stockholm och Göteborg ser det som fördelaktigt att sälja under sommarmånaderna. I de öppna svaren framgår det även att det är mindre lägenheter som går speciellt bra. Det gäller även andra stora universitetsstäder där efterfrågan från studenter är stark inför terminsstarten, kommenterar Lars-Erik Nykvist.

När det gäller villor kan man inte se att det varken är en fördel, eller nackdel, att sälja under sommarmånaderna.

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna):

Hela Sverige – 6,1
Stor-Stockholm – 7,1
Stor-Göteborg – 7,3
Stor-Malmö – 5,1
Större ort – 6,5
Mellanstor ort – 5,6
Liten ort – 4,8


Är det fördelaktigt att sälja bostadsrätter under sommarmånaderna, andel som svarat ja (nej/ingen skillnad):

Hela Sverige – 29 % (21/50)
Stor-Stockholm – 56 % (20/24)
Stor-Göteborg – 41 % (29/30)
Stor-Malmö – 20 % (35/45)
Större ort – 25 % (20/55)
Mellanstor ort – 19 % (20/61)
Liten ort – 11 % (19/70)


Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 17-24 juni och totalt svarade 456 personer.

För mer information kontakta gärna:
Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetbyrån
Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 400 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige och 8 kontor i Spanien. Under 2012 förmedlade företaget cirka 35 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 50 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media