Mäklarpanelen: Trög marknad för smålägenheter

Report this content

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar en avmattning på bostadsmarknaden. Säljarna har fortfarande ett övertag på marknaden men fördelen minskar och är nu mindre än den varit på ett år. Däremot är skillnaden mellan olika bostadstyper stor och fördelen för säljarna på nyproduktionsmarknaden ökar.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 426 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6.5 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,87 när samma fråga ställdes i augusti och 6,97 i oktober 2020. Fördelen för säljarna har minskat i alla segment sedan i augusti.

  • Trenderna vi sett ett tag blir ännu tydligare nu. Vi ser en fortsatt avmattning på marknaden som helhet även om säljarna fortfarande har övertaget. Det finns en lite större avvaktan hos köparna och vi går mot en mer balanserad marknad. Vi kan också se en stor skillnad i både utbud och efterfrågan mellan olika bostadstyper. Utifrån mäklarnas öppna svar blir det mer och mer tydligt att efterfrågan är svagare på mindre bostadsrätter, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
  • Även om priserna på ettor och tvåor inte stigit alls lika mycket som övriga bostäder de senaste åren så är trösklarna, med krav på fast anställning, kontantinsats och amortering, för höga för många förstagångsköpare. Det blir en stor skillnad mellan de som är inne i sin bostadskarriär och de som står utanför marknaden, säger Johan Engström.

Säljarnas övertag ökar på nyproduktionsmarknaden
Mäklarna fick även svara på frågor om nyproduktionsmarknaden. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,6 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna) vilket kan jämföras med 5,28 i augusti. Nyproduktionsmarknaden som helhet går alltså åt ett motsatt håll jämfört med marknaden som helhet. Dock minskar fördelen för säljarna i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg.

  • Jag tycker att nyproduktionsmarknaden generellt är i bra balans. Men sedan kan det givetvis skilja sig från projekt till projekt. Nyproduktionsmarknaden har alltid en eftersläpning mot den ”vanliga bostadsmarknaden” så det gäller verkligen för bostadsutvecklarna att göra sin research och lyssna på signaler från den lokala marknaden. Vilken typ av bostäder som efterfrågas kan skilja sig mycket mellan olika orter och områden, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.
     

Resultat från Mäklarpanelen oktober 2021:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun Apr Jan Dec Okt
Riks 6.50 6,87 7,54 7,72 6,99 6,7 6,97 6,41 5,22 4,25 5,59 5,08 5,17
Stor-Stockholm 6.36 6,56 7,07 7,71 7,07 6,59 7,11 5,94 4,72 3,41 5,6 5,06 4,59
Stor-Göteborg 6,17 6,9 7,9 7,43 6,89 6,26 6,97 6,41 5,29 3,84 5,94 4,86 5,42
Stor-Malmö 6,42 7,25 8,25 8,81 7,92 7,13 7,17 7,29 5,48 4,83 7 6,19 6
Större ort 6,17 6,39 7,04 7 6,63 5,98 6,91 6,48 4,78 4,23 5 4,55 4,91
Mellanstor ort 6,65 6,98 7,8 7,92 6,8 6,93 6,83 6,43 5,5 4,74 5,56 5,16 5,09
Mindre ort 6,69 7,12 7,65 7,77 7,06 6,88 6,95 6,5 5,5 4,55 5,44 5,18 5,55

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Nyproduktion Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun April Jan Dec Okt
Riks 5.6 5,28 5,62 5,72 5,16 4,89 4,92 4,78 3,99 3,83 4,35 4,05 3,71
Stor-Stockholm 5,29 5,56 5,11 5,97 5,06 4,76 4,66 4,4 3,24 3,22 4,23 3,52 2,96
Stor-Göteborg 6,33 6,67 5,93 5,14 5,54 4,63 5,57 4,33 4,2 4,06 4,68 4,5 3,73
Stor-Malmö 5,91 5 5,3 6,63 5,71 6 5,88 4,75 3,17 3,56 4,91 4 5,12
Större ort 5,25 4,5 5,19 5,06 4,38 4,47 4,08 4,55 4,09 4,19 4,28 3,5 3,13
Mellanstor ort 5,86 5,18 5,79 5,79 5,07 5 5,17 5,33 4,84 4,39 4,06 5,08 4,48
Mindre ort 5,41 5,37 6 5,74 5,35 4,88 4,64 4,78 4,03 3,72 4,48 3,93 4,03


Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 20-26 oktober 2021 och totalt svarade 426 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.


För mer information kontakta gärna:
Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 070-558 05 30

E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån
Tel: 0703-71 99 84

E-post: henrik.lenander@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34

E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se


Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2020 förmedlade företaget cirka 46 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 110 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media