Sveriges raketgator: Här har priserna på bostadsrätter ökat mest under de senaste två åren

Report this content

Bostadsrättspriserna i Sverige har ökat kraftigt de senaste två åren och nu kan Fastighetsbyrån, utifrån siffror från Svensk mäklarstatistik, visa vilka gator i Sverige som haft högst prisökning. Sett till procentuell ökning dominerar norra Sverige med Stationsgatan i Haparanda i topp, som ökat med hela 112 procent. När det gäller värdeökning i kronor är det Stockholmsdominans på topplistan. Mest har priserna stigit på Uggleviksgatan på Östermalm, en ökning med 30 377 kronor per kvadratmeter.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk mäklarstatistik, kartlagt på vilka gator i landet som priserna på bostadsrätter ökat mest de senaste två åren. Sett till värdeökning i procent toppar Stationsgatan i Haparanda listan med en ökning på hela 112 procent. Näst mest har priserna stigit på Bogatan i Skellefteå, 100 procent, följt av Kaptensgatan, 94 procent, som även den ligger i Skellefteå. Fyra av de tio gator med störst procentuell ökning ligger i just Skellefteå.

- Skellefteå genomgår en förändring av sällan skådat slag just nu. Bostadspriserna stiger kraftigt och anledningen är att det finns en väldigt stark framtidstro i kommunen. Det blåser positiva vindar i näringslivet bland annat i och med etableringen av Northvolts batterifabrik och inflyttningen ökar, säger Jan-Erik Lööf, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Skellefteå.

Stockholm med kraftigast värdeökning i kronor – Över 30 000 kr/kvm på två år
Vid analys av prisökning i kronor dominerar Stockholm topplistan. Priserna har stigit mest på Uggleviksgatan på Östermalm i Stockholm. En prisökning med 30 377 kronor per kvadratmeter på två år. Katarina Västra kyrkogata på Södermalm kommer på andra plats precis efter med en ökning på 30 226 kr/kvm. Därefter följer Sturegatan, 28 670 kr/kvm, Eriksbergsgatan 27 721 kr/kvm och Runebergsgatan 25 134 kr/kvm. Bland de 25 gator med största värdeökningen ligger 20 stycken i Stockholm.

- Vi har haft relativt kraftiga prisökningar överlag under hela pandemin. Men det kan skilja sig kraftig mellan olika typer av lägenheter, områden och även ner på gatunivå. För både säljare och spekulanter gäller det att hålla koll på prisnivåer och utveckling just där man ska sälja eller köpa för att ha rätt förväntningar, säger Johan Engström vd på Fastighetsbyrån.

- Vissa gator på mindre orter med stark tillväxt ökar väldigt kraftigt procentuellt sett. Men efterfrågan på attraktiva, framförallt större, bostäder på dyrare orter har också varit stark vilket återspeglas i topplistan över prisökning i kronor, fortsätter Johan Engström.

Gator med störst prisökning i procent:

Gata Kommun Postort Ökning i procent
1 STATIONSGATAN Haparanda HAPARANDA 112%
2 BOGATAN Skellefteå SKELLEFTEHAMN 100%
3 KAPTENSGATAN Skellefteå SKELLEFTEHAMN 94%
4 NYGATAN Bollnäs BOLLNÄS 93%
5 SPELVÄGEN Hammarö SKOGHALL 86%
6 HULTAVÄGEN Borås MÅLSRYD 84%
7 SJÖMANSGATAN Skellefteå SKELLEFTEHAMN 83%
8 ÅGRENSGATAN Skellefteå URSVIKEN 82%
9 KLOCKAREBERGSVÄGEN Orust ELLÖS 80%
10 LAVAVÄGEN Kil KIL 79%

Gator med störst prisökning i kronor:

Gata Kommun Postort Ökning i kronor (per kvm) 
1 UGGELVIKSGATAN Stockholm STOCKHOLM 30 377
2 KATARINA VÄSTRA KYRKOGATA Stockholm STOCKHOLM 30 226
3 STUREGATAN Stockholm STOCKHOLM 28 670
4 ERIKSBERGSGATAN Stockholm STOCKHOLM 27 721
5 RUNEBERGSGATAN Stockholm STOCKHOLM 25 134
6 MARIATORGET Stockholm STOCKHOLM 24 766
7 NYBERGSGATAN Stockholm STOCKHOLM 22 851
8 NORDSTJÄRNEGATAN Solna SOLNA 22 819
9 FINBAGARVÄGEN Stockholm SKÖNDAL 22 772
10 VANADISPLAN Stockholm STOCKHOLM 22 709


Beskrivning av siffrorna
Kartläggningen visar gatorna där bostadsrätter ökat mest i kvadratmeterpris på två år, utifrån siffror från Svensk Mäklarstatistik. Dels utifrån procentuell ökning, dels utifrån störst ökning i kronor. Bostadsrättsförsäljningar från oktober 2019 till september 2021 har jämförts med samma period 2017-2019 och gator med minst fem försäljningar i båda perioderna är med i statistiken. Försäljningar som rapporterats in som nyproduktion ingår ej.

Kontakta gärna något av Fastighetsbyråns kontor för kommentarer kring enskilda kommuners prisutveckling: http://www.fastighetsbyran.se/har-finns-vi/

För mer information kontakta gärna:
Johan Vesterberg, PR- & kommunikationschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetsbyrån
Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 700 medarbetare på 255 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2019 förmedlade företaget cirka 45 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 100 miljarder kronor och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Prenumerera

Media

Media