Amorteringskrav vänder trend i fallande bostadsmarknad - fler mäklare tror på prisuppgång

Antalet mäklare som spår prisuppgång de kommande tre månaderna ökar. Trots fallande priser på bred front. Det visar den Mäklarpanel som genomförs av Valueguard i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet (FMF). Trendbrottet kan bero på att mäklarna spår att fler bostadssäljare och köpare försöker hinna göra affär innan det nya amorteringskravet träder i kraft 1 mars. Det skapar ett tidsfönster på drygt två månader att utnyttja för de som ska köpa bostad, konstaterar Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet. 

Resultatet från Mäklarpanelen visar att de senaste två veckorna tror 2 av 5 (40 %) tror priserna kommer att gå ned den kommande tremånadersperioden. Ungefär 1 av 5 (19 %) tror på prisuppgång och 2 av 5 (41 %) tror på stillastående priser. Vi har därmed ett trendbrott med färre mäklare som tror på sjunkande priser.

– Att trenden har vänt beror sannolikt på att mäklarna har koll på vad tidsfönstret fram till 1 mars innebär. Aktiviteten på bostadsmarknaden kommer troligen att öka innan det skärpta amorteringskravet träder i kraft och fönstret stängs, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

– Vad köparna måste komma ihåg är att de behöver skriva kontrakt på den nya bostaden före 1 mars, annars faller de under det skärpta amorteringskravet. De köpare som vill slippa det skärpa amorteringskravet får nu bråttom med sina bostadsaffärer, vilket gör säljarna till vinnare på bostadsmarknaden. Det är hög tid att hitta rätt mäklare och inleda försäljningsprocessen, menar Carolina Stegman.

Stegmans tips i tidsfönstret
 

TILL KÖPAREN

  • Ta hjälp av mäklarens expertis på bostadsområdet. Både vad gäller prisstatistik och faktorer som påverkar dina specifika behov, så som skolor eller lokaltrafik i området.
  • Ha en trygg ekonomisk kalkyl. Titta på prisutvecklingen i området de senaste tre åren och skaffa dig en privatekonomisk ram efter det.
  • Fundera på dina behov de kommande åren och om möjligt köp en bostad som du kan bo i på sikt.

TILL SÄLJAREN

  • Gör ett noggrant val av mäklare. Fråga mäklaren hur marknadsföringsinsatsen av din bostad kommer att se ut. Låt inte endast arvodet avgöra ditt val – erbjudandena skiljer sig åt.
  • Sätt inte igång några större renoveringsprojekt av din bostad. Det tenderar att dra ut på tiden. Satsa hellre på att måla den avskavda listen eller laga vattenkranen som droppar. Plocka undan ordentligt, ta bort personliga saker och se till att bostaden är fräsch!
  • Slutpriset på din bostad påverkas av hur många liknande bostäder som är till försäljning i ditt område och antalet köpare. MEN du kan påverka priset själv genom att ha ett gott samarbete med mäklaren och att göra din bostad så attraktiv som möjligt med små medel. Då ökar chansen att köparen väljer just din bostad. 

Om Valueguards Mäklarpanel
Mäklarpanelen sammanställs av Valueguard sedan januari 2016. Den bygger på en webbaserad enkät riktad till registrerade fastighetsmäklare och sammanställs veckovis. Frågan som ställs lyder: Om du tänker på den typ av bostäder som just du brukar förmedla - hur tror du att priserna kommer att utvecklas de kommande tre månaderna jämfört med idag? Antalet svar varje vecka uppgår till knappt 200 st.

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
076-018 18 68

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Taggar:

Om oss

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att trenden har vänt beror sannolikt på att mäklarna har koll på vad tidsfönstret fram till 1 mars innebär.
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet