’BOSTADSBUBBLAN’ ÄR ETT STOCKHOLMSFENOMEN - Resten av Sverige tuffar på

Report this content

Det var i september 2017 som bostadspriserna började falla och utbudet ökade kraftigt. 89 procent av Sveriges ledande mäklarföretag uppger att de har påverkats av den nya marknadssituationen. Det visar en vd-enkät som Fastighetsmäklarförbundet FMF har låtit genomföra. Undersökningen avslöjar att det är stor skillnad mellan Stockholm och övriga landet. Prisbilden ute i landet är stabil, men tempot har gått ner. 9 av 10 mäklarvd:ar uppger att det tar längre tid att sälja en bostad idag. I Stockholm har vi fått ett helt nytt marknadsläge.

– Mediabilden av bostadsmarknaden behöver nyanseras. Vår undersökning visar att det är stor skillnad mellan att köpa bostadsrätt i Stockholm jämfört med att köpa bostad i resten av landet. En bostadsaffär innebär en större risk i Stockholm och den som vill ha valfrihet behöver planera sin bostadskarriär, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Mäklarföretagen som deltar i Fastighetsmäklarförbundet FMF:s undersökning står för 67% av den svenska fastighetsmäklarbranschen, som år 2016 omsatte 397 miljarder kronor. 

STOCKHOLMSHYSTERI OCH LANDSORTSLUGN
Prisfallet på bostadsmarknaden har främst drabbat Stockholm där bostadsrätterna i de centrala delarna det senaste året har fallit med 8 procent. Det skall jämföras med tidigare års prisstegringar på mellan 5-15 procent årligen (Källa: Svensk Mäklarstatistik).

– Egentligen har vi främst märkt av prisfallet och osäkerheten på Stockholmsmarknaden under Q4. Övriga Sverige har rullat på bra utan egentliga störningar, säger Erik Wikander, vd på Mäklarhuset.

– Den nedgång vi har haft på priserna i större städer och främst Stockholm är bra och inte särskilt stor i förhållande till uppgången de senaste 5-6 åren, säger Peter Yllmark, vd på Era.

FLEXIBILITET ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG
Fastighetsmäklarbranschen klarar sig bra oavsett marknadsläge. Det beror främst på fyra  faktorer:

1. Flexibel kostnadskostym
64 procent av mäklarna har provisionsbaserad inkomst. Det minskar kostnadskostymen för mäklarföretagen så fort marknaden dyker.  (Källa: ”Fastighetsmäklarbranschen – Fakta och nyckeltal 2017”, Mäklarsamfundet).

2. Arbetsgivare och arbetstagare sitter i samma båt
Utan affärer får varken mäklarföretagen eller fastighetsmäklarna några intäkter. 89 procent av mäklarföretagen uppger att de lägger mer tid och rådgivning per transaktion idag, men endast 11 procent har höjt sina arvoden. Det beror på att arbetsgivare och arbetstagare har gemensamt intresse av att driva affären.

3. Nya grepp ger snabba resultat
Flera fastighetsmäklarföretag har varit snabba med att prova nya grepp för att upprätthålla affärsvolymerna. Lunchvisningar, målmedveten matchning av objekt och köpare, samt mer ambitiös styling och presentationsmaterial har gett resultat.

– Lunchtider på våra återvisningar har varit den enskilt största anledningen till att vi har sålt så bra som vi gjort i rådande marknad, säger Henrik Rundgren, vice vd på Notar.

– Att aktivt matcha kunder med potentiella bostäder ökar affärsflödet istället för att som mäklare bli avvaktande i en sådan här marknad, säger Johan Linde, vd på Våningen & Villan.

4. Marknadsledare vinner i motgång
Det finns en tendens bland oroliga bostadskonsumenter att söka trygghet hos starka varumärken. Det gynnar stora aktörer med lång historik.

– Vi har valt att satsa extra mycket på nationell marknadsföring nu eftersom vi tror att kunder i rådande marknadsläge söker tryggheten, som ett etablerat varumärke representerar, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

– Branschen är väl förberedd och rustad för upp- och nedgångar. Att ha ekonomisk täckning för sämre tider är en förutsättning för att driva ett framgångsrikt mäklarföretag idag, konstaterar Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet. 

DET BEHÖVS LÅNGSIKTIGA SPELREGLER FÖR BOSTADSMARKNADEN
Trots en dyster mediebild har bostadsmarknaden fortsatt att växa. Både i antal transaktioner och kontraktsvärde. Fastighetsmäklarförbundets enkät avslöjar dock en oro för branschens utveckling. Nio av tio vd:ar efterlyser långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden.

– Det behövs en bostadspolitisk utredning, som tittar på alternativa möjligheter till boendeformer och sparande. Till exempel att kunna köpa ett rum i en bostadsrätt istället för hela bostaden, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

– Det är viktigt att alla som kan påverka bostadsmarknaden tar sitt ansvar. Politiker och myndigheter måste till exempel förse inte bara mäklare, utan framför allt hushållen med långsiktiga spelregler som man kan basera sin bostadsaffär på, säger Erik Olsson, vd på Erik Olsson.

– Vi vill ha en förutsägbar marknad. En extrem tillväxt som i Stockholm beror delvis på att folk inte känner till regelverken. Boendet är en central del av människors liv och därför är det viktigt att vi undviker en spekulativ marknad, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

– Bostadssituationen för de unga, särskilt i Stockholm, förvärrades i och med införandet av det senaste amorteringskravet den 1 mars. Många är högt belånade och har köpt en bostad vars pris är räntekänsligt. Därmed får de en sårbar privatekonomi. Från fastighetsmäklarbranschen efterlyser vi en politisk lösning för att skapa en mer hållbar situation för de mest utsatta grupperna, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Deltagare i vd-enkäten:
Johan Linde, vd på Våningen och Villan,
Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling
Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån
Henrik Rundgren, vice vd på Notar
Eva Lundqvist, operativ ledning, Mäklarringen
Erik Olsson, vd på Erik Olsson 
Erik Wikander, vd på Mäklarhuset
Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Peter Yllmark, vd på Era

De här nio företagen hade tillsammans följande marknadsandelar 2017:
Riket: 67%
Storstäderna: 60%
Sthlm kommun: 57%
(Källa Svensk Mäklarstatistik)

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
076-018 18 68

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Taggar:

Media

Media

Citat

Mediabilden av bostadsmarknaden behöver nyanseras. Vår undersökning visar att det är stor skillnad mellan att köpa bostadsrätt i Stockholm jämfört med att köpa bostad i resten av landet.
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet
Från fastighetsmäklarbranschen efterlyser vi en politisk lösning för att skapa en mer hållbar situation för de mest utsatta grupperna.
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet