Fastighetsmäklarbranschen enad om ny tvistlösningsnämnd

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF är överens om ny tvistlösningsnämnd. Bostadsbristen och situationen på bostadsmarknaden i Sverige skapar oro i konsumentledet, och ställer högre krav på bostadsmarknadens aktörer. Därför föreslår nu en enad fastighetsmäklarbransch, i ett historiskt remissvar, förändringar till konsumenternas fördel.

Nya EU-direktiv slår fast att konsumenterna ska ha rätt att pröva sina krav utanför domstol. I Konsumenttvistutredningens betänkande "Förbättrad tvistlösning på Konsumentområdet" från juni i år är huvudspåret att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som idag prövar de flesta konsumenttvister gentemot fastighetsmäklare, ska fortsätta att vara huvudalternativ. 

I utredningen framhålls dock att det finns utrymme för branschdrivna nämnder, förutsatt att en sådan nämnd uppfyller de kvalitetskrav som EU-direktivet ställer upp, och att regeringen efter särskild prövning beslutar att överlämna prövningen till nämnden. 

Det sistnämnda har nu branschen tagit fasta på. I ett gemensamt remissvar förordas den redan existerande Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). FRN är en etablerad och väl fungerande branschnämnd, som med viss anpassning skulle kunna godkännas som ett specialiserat alternativ till den mer generella ARN. En branschgemensam samling kring FRN skulle innebära att så gott som alla landets fastighetsmäklare skulle omfattas av FRNs kompetens. I förlängningen skulle det leda till ett förbättrat tvistlösningsförfarande till nytta för både branschen och konsumenterna. 

Lagen om alternativ tvistlösning i konsumenttvister är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2015, först därefter är det möjligt att ansöka om regeringens godkännande som alternativ tvistlösningsnämnd. Men arbetet med att anpassa verksamheten i dagens FRN börjar nu, och det beräknas vara klart i början av 2016.

  • Det är vårt ansvar att hjälpa konsumenterna med tydlighet och kompetens i alla steg när en bostad ska köpas eller säljas, även när det uppstår tvist. Detta gör vi nu som en enad bransch, säger Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundet.
  • Det är oerhört glädjande att vi i och med remissvaret har ett branschgemensamt mål att arbeta mot när det kommer till tvistlösning, det stärker branschen och skapar tydlighet gentemot konsumenterna, säger Pasha Sabouri, ordförande i FMF.

För ytterligare information kontakta: 
Josefine Uppling, Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet, 070-050 80 76.
Carolina Stegman, VD, Fastighetsmäklarförbundet FMF, 076-018 18 68.

Fastighetsmäklarförbundet FMF är en bransch- och medlemsorganisation som bildades 1957 och fick sitt nuvarande namn 1993. De ca 1000 medlemmarna finns över hela landet mellan Ystad och Haparanda. Grundtanken med förbundet är att ge medlemmarna allt det stöd som krävs för att dessa ska få en stor kompetens och yrkesskicklighet, att bevaka mäklarkårens intressen samt ge både medlemmarna och deras kunder en trygghet och seriositet i de förmedlingar som genomförs. Som branschorganisation fungerar FMF inte bara som ett förbund där medlemmarna ingår i ett kollegialt nätverk utan även som en viktigt instans dit omvärlden kan vända sig i frågor som berör branschen.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är vårt ansvar att hjälpa konsumenterna med tydlighet och kompetens i alla steg när en bostad ska köpas eller säljas, även när det uppstår tvist. Detta gör vi nu som en enad bransch.
Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundet.
Det är oerhört glädjande att vi i och med remissvaret har ett branschgemensamt mål att arbeta mot när det kommer till tvistlösning, det stärker branschen och skapar tydlighet gentemot konsumenterna.
Pasha Sabouri, ordförande i FMF.