Fastighetsmäklarförbundet (FMF) förstärker sin organisation – helt i linje med SEKO

Som ett steg i Fastighetsmäklarförbundets fortsatta utveckling förstärker vi nu kansliet med Tina Engelin.

På Fastighetsmäklarförbundets årsmöte 2014 klubbades vägen fram för FMF då medlemmarna ställde sig bakom styrelsens förslag om SEKO.

SEKO innebär att FMF riktar in sig på fyra kärnområden – service, ekonomi, kvalité och opinion.

Som ett steg i det arbetet förstärker FMF nu organisationen med Tina Engelin.

Tina har sedan tidigare erfarenhet av branschen då hon senast kommer från Mäklarsamfundet men innan det också arbetat mot branschen i sin anställning hos försäkringsmäklaren Willis.

Hos FMF kommer Tina att fokusera på att skapa mervärden inom områdena service och kvalité i sitt arbete som medlems- och marknadsansvarig.

Att hitta vägar fram som gör att våra medlemmar stärks och att branschen fortsätter att utvecklas kommer att vara hennes huvudfokus.

– Vi är givetvis glada över att Tina kommer till oss på FMF och vi ser fram emot att förstärka vårt team med henne så att vi kan göra mer för våra medlemmar och för hela branschen, hälsar Carolina Stegman, VD Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Carolina Stegman, VD Fastighetsmäklarförbundet, 0760 - 18 18 68

Fastighetsmäklarförbundet, FMF, är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är givetvis glada över att Tina kommer till oss på FMF och vi ser fram emot att förstärka vårt team med henne så att vi kan göra mer för våra medlemmar och för hela branschen.
Carolina Stegman