Fastighetsmäklarna spår svalare bostadsmarknad

Antalet fastighetsmäklare som tror på prisnedgång de kommande tre månaderna är nu fler än de som tror på en uppgång. Det visar Valueguards Mäklarpanel, som sammanställs veckovis och genomförs i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

Under våren och sommaren 2017 var de mäklare som trodde på prisökning 30 procentenheter fler än de som trodde på nedgång, enligt marknadsindikatorn (se bild nedan). Men nu är de som tror på prisnedgång något fler än de som tror på uppgång, indikatorn har alltså sjunkit till under noll (negativ). Däremot tror fastighetsmäklarna inte på några kraftiga nedgångar. 

– Vi tycker att det är viktigt att vi berättar för både köpare och säljare hur Sveriges fastighetsmäklare upplever stämningarna. Ju bättre information vi kan ge till marknaden, desto lättare blir det att fatta beslut, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet. 

Förra gången som indikatorn var under noll var inför införandet av amorteringskravet våren 2016. Då ville många sälja samtidigt vilket bidrog till en prispress under en kortare period.

– Det kan vara flera orsaker till den ändrade stämningen på marknaden. Finansinspektionens åtgärder kan ha haft viss effekt, och vi har också mycket nyproduktion som späder på utbudet på många håll. Men framför allt har vi haft en lång tid av stora prisökningar och det leder till att många känner att priserna inte borde kunna gå upp så mycket mer. Vi aktar oss för att dra några långtgående slutsatser om framtiden, men vi vill informera om hur mäklarna upplever läget just nu, säger Carolina Stegman.

Marknadsindikatorn vecka för vecka under 2017 jämfört med 2016

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
Tel: 076-018 18 68

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Taggar:

Om oss

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tycker att det är viktigt att vi berättar för både köpare och säljare hur Sveriges fastighetsmäklare upplever stämningarna. Ju bättre information vi kan ge till marknaden, desto lättare blir det att fatta beslut.
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.