Fler mäklare spår prisnedgång

Det är fortsatt fler mäklare som tror på prisnedgång de kommande tre månaderna än de som tror på prisuppgång. Nästan varannan mäklare tror på fallande priser, det är mer än fyra gånger fler än de som tror på prisuppgång. Det visar den Mäklarpanel som genomförs av Valueguard i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

De senaste två månaderna har Fastighetsmäklarförbundet och Valueguard rapporterat om hur antalet mäklare som tror på prisnedgång har blivit fler än de som tror på prisuppgång. Resultatet från månadens Mäklarpanel visar att nästan hälften (47%) tror att priserna kommer att gå ned den kommande tremånadersperioden. Endast 14 procent tror på prisuppgång och 4 av 10 mäklare tror på stillastående priser.

– Det är naturligt att fler mäklare tror på fortsatt prisnedgång. De förutspår prisbilden under en period då de sitter med en hel del osålda objekt samtidigt som intresset för att köpa bostad minskar när människor har fullt upp med kommande storhelger. I januari drar marknaden igång på nytt med många nya bostäder till försäljning. I kombination med tidigare osålda objekt skapar det dock ett större utbud som i sin tur leder till lägre priser, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Förra gången som indikatorn var under noll – det vill säga när antalet mäklare som tror på prisnedgång är fler än de som tror på prisuppgång – var inför amorteringskravet våren 2016.

– Det nya amorteringskravet, som träder i kraft i mars 2018, påverkar också mäklarens bild av prisutvecklingen framåt då en sådan lag skapar osäkerhet. Människor vill planera sin boendeekonomi långsiktigt och regler som införs hastigt skapar avvaktande konsumenter.

Den förväntade prisnedgången innan jul riskerar att skapa svarta rubriker i januari men Carolina Stegman menar att detta inte behöver säga något om prisutvecklingen under våren.

– De konsumenter som avvaktat med att köpa boende under den turbulenta hösten kommer troligen att behöva köpa i vår. Människors byte av bostad är i de flesta fall behovsstyrt och det man som konsument ska tänka på är att man köper och säljer på samma bostadsmarknad och därför inte behöver känna någon större oro att ge sig ut på marknaden, kommenterar Carolina Stegman.

 Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen sammanställs av Valueguard sedan januari 2016 och genomförs idag i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet. Den bygger på en webbaserad enkät riktad till registrerade fastighetsmäklare och sammanställs veckovis. Frågan som ställs lyder: Om du tänker på den typ av bostäder som just du brukar förmedla - hur tror du att priserna kommer att utvecklas de kommande tre månaderna jämfört med idag? Antalet svar varje vecka uppgår till knappt 200 st.

Carolina Stegman
VD på Fastighetsmäklarförbundet (FMF)
carolina.stegman@fmf.se
Tel: 076-018 18 68


 

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är naturligt att fler mäklare tror på fortsatt prisnedgång. De förutspår prisbilden under en period då de sitter med en hel del osålda objekt samtidigt som intresset för att köpa bostad minskar när människor har fullt upp med kommande storhelger.
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet