Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fritidshus raket på ljummen bostadsmarknad

Report this content

Den senaste månaden har priserna på bostadsmarknaden tagit paus efter höstens dramatiska prisfall. Stockholmsmarknaden, som drabbats hårdast, har etablerat en ny prisnivå. Den senaste mätningen visar att bostadsrätter har gått upp 1 procent den senaste månaden.  Försäljningsvolymen är god och marknaden laddar för en fortsatt positiv prisutveckling. 

Ute i landet har marknaden varit stabil rent prismässigt. Däremot har den negativa rapporteringen i media bidragit till en försiktigare, mer långsam marknad. Det som verkligen sticker ut i den nya rapporten från Svensk Mäklarstatistik är dock fritidshusen. Priserna har gått upp med 9 procent de senaste 12 månaderna visar den nya mätningen.

– I dag tittar många människor på fritidshus när de är på jakt efter åretruntboende. De ser möjligheten att skapa ett permanentboende till lägre kostnad. En annan faktor bakom prisutvecklingen är den goda ekonomin och låg arbetslöshet. Människor känner sig trygga i sin privatekonomi och vågar investera i sin livskvalitet, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Svensk Mäklarstatistiks senaste siffror stämmer väl överens med mäklarkårens ökade optimism. Förra veckans Mäklarpanel från Valuegard visade att hälften av dem nu tror på prisuppgång. De är de bästa siffrorna sedan prisfallet inleddes i september 2017. 

– Statistiken talar sitt tydliga språk, prisfallet som främst drabbat stockholmsregionen, har bromsat in. Det är ett resultat av att köpare och säljare börjar hitta varandra igen. Mätningarna kan vara ett tecken på att marknaden har bottnat ur och ligger helt i linje med optimismen som genomsyrar den senaste Mäklarpanelen. Nu hoppas vi på en långsiktigt jämn och stabil prisutveckling, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet. 

Sverige har egentligen två olika bostadsmarknader. Det visar en vd-enkät bland Sveriges ledande mäklarföretag.

– Resultatet från VD-enkäten visar att det är stor skillnad mellan Stockholm och övriga landet. En del mäklarföretag med tung exponering mot huvudstaden har snabbt skruvat om sin marknadsföring och höjt sina arvoden för att behålla lönsamheten. Inom nyproduktion pågår fortfarande en marknadsjustering och många byggstarter har försenats eller lagts på is, säger Carolina Stegman.

 

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
076-018 18 68

 

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Taggar:

Media

Media

Citat

"Statistiken talar sitt tydliga språk, prisfallet som främst drabbat stockholmsregionen, har bromsat in."
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.
I dag tittar många människor på fritidshus när de är på jakt efter åretruntboende. De ser möjligheten att skapa ett permanentboende till lägre kostnad.
Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.