Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Små prisrörelser

Senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik kan sammanfattas med fortsatt små prisrörelser. I riket har bostadsrätterna gått ner med -1% den senaste månaden och med -2 % på tre månader, samtidigt har villapriserna ökat med +1 % senaste månaden och med +2 % på tre månader. 

Stor-Stockholm skiljer sig något från övriga storstadsregioner då priserna på bostadsrätter gått ner med -1 % senaste månaden och med -2 % på tre månader vilket på 12 månader ger -10 %. Siffrorna för Stor-Stockholm avspeglas också på riket med en nedgång på -8 % på 12 månader. Även för villor avviker Stor-Stockholm något där priserna den senaste månaden stått stilla medan det i riket, i Stor-Göteborg och Stor-Malmö ökat med +1 %

- I dagens siffror kan vi konstatera att det inte är några större förändringar. Att marknaden för bostadsrätter är mer prisrörlig än villor är helt naturligt. Bland bostadsrättsköpare ingår förstagångsköpare som genom de nya amorteringskraven har svårare att komma in på bostads-marknaden. Det kan vara en av anledningarna till att priserna för bostadsrätter förändras lite mer, även om förändringen denna månad är liten. Är man villaköpare befinner man sig troligen redan inne på bostadsmarknaden och har en annan utgångspunkt och då påverkar inte förändrade amorteringskrav förutsättningarna lika mycket, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

En stabil marknad med en stabil positiv utveckling är det som gynnar den som vill investera i sitt boende bäst,    då kan man planera sin ekonomi på lång sikt och känna trygghet i den stora investering som ett bostadsköp är. 

- För detta behövs en lagstiftning som är långsiktig, genomtänkt och där politiker inte använder bostadspolitiken som ett område där man försöker plocka hem poäng inför valet eller gör drastiska snabba ogenomtänkta förändringar för att visa på någon handlingskraft, säger Carolina Stegman.
 

- Vi får olika signaler om hur bostadsmarknaden mår beroende på var i landet man befinner sig. Marknaden är svårbedömd. Det ser vi även i vår Mäklarpanel. I senaste mätningen, som publicerades förra veckan, är mäklarna mer försiktiga. Det är fler mäklare som bedömer att priserna ska gå ner, samtidigt som det är färre som bedömer att de ska öka. Men, viktigt att ta i beaktande är att majoriteten i panelen, hela 46 %, bedömer stillastående priser, vilket är en ökning med +5 % från förra månaden, avslutar Carolina Stegman.

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Media

Media

Dokument & länkar