Kommentar till Svensk mäklarstatistiks mätning: "Mäklarkåren kände det på sig"

Enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste mätningar har priserna på bostadsrätter legat stilla den senaste månaden medan villorna ökat med +1 procent. Siffrorna bekräftar det som Valueguards Mäklarpanel, som genomförs i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet, redan kände på sig. 

– Vår senaste Mäklarpanel visade som känt att fastighetsmäklare som tror på prisnedgång de kommande tre månaderna är fler än dem som tror på en uppgång. Dagens siffror från Svensk Mäklarstatistik bekräftar att mäklarkåren är en värdefull informationskälla. Mäklarna befinner sig mitt bland köpare och säljare och är experter på att fånga upp stämningar och förändringar på marknaden, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Till senaste Mäklarpanelen

 

Carolina Stegman
VD
carolina.stegman@fmf.se
Tel: 076-018 18 68

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Om oss

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) är en politiskt obunden branschorganisation för cirka 1000 av landets fastighetsmäklare. FMF bildades för drygt 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt. FMFs kärnområden är service, ekonomi, kvalitet och opinion.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Valueguards Mäklarpanel sammanställs av Valueguard sedan januari 2016. Sedan oktober -17 genomförs den i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet. Den bygger på en webbaserad enkät riktad till registrerade fastighetsmäklare och sammanställs veckovis. Antalet svar varje vecka uppgår till knappt 200 st. Frågan som ställs lyder: Om du tänker på den typ av bostäder som just du brukar förmedla – hur tror du att priserna kommer att utvecklas de kommande tre månaderna jämfört med idag?
Twittra det här