Beslut vid extra bolagstämma

Vid en extra bolagsstämma idag bemyndigades styrelsen för Fastighetspartner NF AB (publ) att före nästa ordinarie bolagsstämma genomföra förvärv och även avyttringar av egna aktier. Antalet förvärvade eller avyttrade aktier skall uppgå högst till en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med förslagen är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att använda återköpta aktier som finansiering av framtida förvärv. Sven-Olof Johansson VD Tfn. 08/402 34 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar