Fast Partners AB moderbolag Compactor Fastigheter AB har genom utdelning minskat sitt innehav i Fast Partner AB

Pressmeddelande den 21 september 2000 från Fast Partner AB (publ) (tidigare Fastighetspartner NF AB). Fast Partners AB moderbolag Compactor Fastigheter AB har genom utdelning minskat sitt innehav i Fast Partner AB med 5 279 000 aktier och har därefter kvar 32 318 317 aktier motsvarande 61,1 % av kapital och röster i Fast Partner AB. Compactor Fastigheter AB ägs numera till 100 % av familjen Sven-Olof Johansson. Stockholm den 21 september 2000 Fast Partner AB(publ) För ytterligare information hänvisas till Sven-Olof Johansson tel 08- 4023460 eller direkt 4023465. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00650/bit0002.pdf

Dokument & länkar