6-timmars arbetsdag på försök i Östersund

Report this content


Daniel Kindberg, vd Östersundshem AB

Den första februari inledde fastighetsbolaget Östersundshem AB ett 18-månadersförsök med sex timmars arbetsdag. En månad har gått, och resultatet så här långt? –Vi märker redan effekt, folk är piggare och gladare och har mer energi kvar till jobbet. Jag upplever att vi kan vässa oss bättre nu när medarbetarna är i toppform, säger Östersundshems vd Daniel Kindberg.

Arbetstidsförkortning är en politiskt het potatis på sina håll, men där försök har genomförts är resultaten mycket goda. Det gäller i såväl privata som offentliga verksamheter. Östersundshem är först ut i fastighetssverige att testa arbetstidsförkortning för alla, där såväl områdesvärdar som kundtjänst berörs. Under tiden försöket pågår kartläggs och analyseras projektet av Mittuniversitet.

–Hur arbetet påverkar oss får konsekvenser för livet utanför. Digitaliseringen i samhället leder till nya sätt att organisera arbetet, vilket kan bidra till att arbetet kan genomföras mer effektivt. Samtidigt kan man inte utesluta att det leder till mer stress, eller till andra former av stress. Forskning har visat att återhämtning därför är väldigt viktigt, och att införa sex timmars arbetsdag kan vara en väg, säger Ulrika Danielsson och Ingrid Zakrisson, forskare på Mittuniversitetet.

Förhoppningen är att försöket ska resultera i slutsatser som kan vara relevanta även för andra fastighetsbolag.

–Vi hoppas kunna minska våra sjuktal och få gladare och friskare medarbetare, och inte minst öka effektiviteten och med det lönsamheten. Andra företag som testat har fått goda resultat, och nu har vi möjlighet att få ett kvitto på om det är en hållbar modell. Där har Mittuniversitetet en betydande roll, säger Jessica Lundqvist, HR-ansvarig på Östersundshem, och en av initiativtagarna.

Malin Gunnarsson, kommunikationschef och den andra initiativtagaren till projektet, håller med och tillägger:

–Arbetslivet har förändrats radikalt sedan åttatimmarsmodellen infördes 1919; vi kan producera och kommunicera betydligt mer på kortare tid. Mycket tyder på att de flesta inte orkar vara hundra procent produktiva en hel åttatimmarsdag, med den arbetstakt och det enorma informationsflöde vi har idag.

 

För frågor, kontakta:
Daniel Kindberg, vd, Östersundshem AB
Mejl: daniel.kindberg@ostersundshem.se
Tel: 063-14 04 12, 070-314 64 07

Malin Gunnarsson, kommunikationschef, Östersundshem AB (bild finns i Fastigos pressrum)
Mejl: malin.gunnarsson@ostersundshem.se
Tel: 070-639 08 84
För frågor om den arbetsrättsliga vinkeln kring arbetstidsförkortning, kontakta

Charlotta Stensson, förhandlingschef Fastigo
Mejl: charlotta.stensson@fastigo.se
Tel: 08-676 69 18

Östersundshem AB är ett kommunalägt bostadsbolag som hyr ut bostäder. Intäkterna i bolaget kommer enbart från dessa inkomstkällor och inte från offentliga medel. Under hösten har förhandlingar mellan Fastigo – Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och Unionen pågått för korrekt arbetsrättslig tillämpning i försöket.

 

Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar