Avlistning av Fastiliums aktier (ChronTech Pharma :CTEC) från Nasdaq First North

Avlistning av ChronTech Pharma:CTEC från Nasdaq First North

Styrelsen i Fastilium Property Group AB (”Bolaget”) har fattat beslut om avlistning av Bolagets aktier (ChronTech Pharma:CTEC) från Nasdaq First North. Beslutet har fattats med anledning av synpunkter på Bolagets historik från Nasdaq First North. Bolaget har inte lyckats tillfredställa Nasdaq First Norths krav på tillställande av information.

Bolaget har inte hörsammat Nasdaq First Norths begäran om att dels offentliggöra väsentlig information till marknaden, dels inkomma med en fullständig bolagsbeskrivning i anledning av Fastiliums övergång till fastighetsbolag samt ytterligare redogörelser för ett antal omständigheter och frågeställningar. De åtgärder för kapitalinskaffning och informationsåtergivning som den nya styrelsen har vidtagit sedan den tillträdde vid årsstämman 2015 har visat sig vara otillräckliga för att korrigera bristerna.

En formell ansökan om avlistning har lämnats in till Nasdaq First North och sista dag för handel med Bolagets aktie (ChronTech Pharma:CTEC) på Nasdaq First North kommer att offentliggöras i samband med Nasdaq First Norths offentliggörande av avlistningsbeslutet.

Det tidigare avsedda listningsförfarandet i anledning av Fastiliums övergång till fastighetsbolagsverksamhet kommer därmed att avbrytas och istället ersättas av en större omstrukturering av hela Bolagets organisation och ledning, efter vilket Bolaget avser ansöka om återlistning på Nasdaq.

Mer information om ovanstående händelser kommer att tillhandahållas av Bolaget inom en snar framtid.

Kontakt
Bo Ronander
Styrelseordförande
investors@fastilium.se

Om Fastilium Property Group AB
Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av ändamålsenliga fastigheter, med initialt fokus på studentboenden. NASDAQ OMX Stockholm AB är Certified Adviser för Fastilium. För mer information: www.fastilium.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar