Beslut på extra bolagsstämma 2015-10-14

En extra bolagsstämma i Fastilium Property Group AB (publ) avhölls 2015-10-14 och i sammandrag beslutades följande:

- Bolagets aktiekapital är intakt efter de genomförda emissionerna och frågan om kontrollbalansräkning ströks från agendan. Balansräkningen har granskats och godkänts av bolagets revisor.

- Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, och till ledamöter valdes:

  • Christer Elmehagen (omval)
  • Bo Ronander (omval)
  • Theodore W. Rollins (nyval)
  • Josette M. Plaut (nyval)
  • Peter Lindh (nyval)
  • Helena Olausson (nyval)

Carl Christopher Tornblom avgick från styrelsen men blir kvar i bolaget som Senior Advisor.

Samtliga beslut fattas enhälligt och inga övriga frågar finns att rapportera.

Kontakt:
Bo Ronander
Styrelseordförande
investors@fastilium.se

Om Fastilium Property Group AB
Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av ändamålsenliga fastigheter, med initial fokus på studentboenden. Bolagets aktie handlas OTC på Eminovalistan under kortnamn: 'FSTI'.

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar