Bokslutskommuniké 2002

Report this content

Tripep AB (publ) - bokslutskommuniké helåret 2002 · Ny styrelse utsågs vid den extra bolagsstämman den 17 september 2002. Den nya styrelsen består av Rolf L Nordström, Erik Nerpin, Matti Sällberg och Anders Vahlne. · Vid det konstituerande styrelsemötet den 17 september valdes Rolf L Nordström till styrelsens ordförande och Johan Ihre utsågs till ny verkställande direktör. · Candidate drug (CD) har identifierats inom ChronVac-C(TM)- projektet. Förberedelse för klinisk fas samt samtal med möjliga industriella partners pågår. · Forskningen kring den antivirala aktiviteten av GPG och dess metaboliter fortsätter. · Tripeps styrelse och ledning delar uppfattningen att svensk bioteknikindustri kan stärkas genom konsolidering av företag med liknande och kompletterande inriktning. Samtal pågår därför med ett flertal partners angående konsolidering av verksamheterna. Betalningsformen för konsolidering kan utgöras av apportförvärv, vilket om så är fallet kommer att behandlas vid ordinarie eller extra bolagsstämma. · Ansökan om eftergift av lånet från Industrifonden har inlämnats. · Tingsrätten har lämnat tillstånd till nedsättning av överkursfonden för överföring till fritt eget kapital. · Den löpande kostnadsmassan (burn-rate) har successivt under året väsentligen reducerats. · Styrelsen avser att föreslå nästkommande ordinarie bolagsstämma att anta ett återköpsprogram innebärande att Tripep riktar ett förvärvserbjudande till bolagets aktieägare att sälja var tionde aktie för 30 kr. Styrelsen föreslår att de återköpta aktierna skall kunna användas som betalningsmedel vid förvärv av bolag och/eller projekt. Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier: - forskning och utveckling av en potentiell bromsmedicin mot HIV, - preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt - teknologiplattformen RAS(TM). För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se Huddinge den 30 januari 2003 Tripep AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Johan Ihre,VD telefon 08-449 84 80, mobil 0707-33 44 25 e-post: johan.ihre@tripep.se eller Anders Vahlne, VP Forskningschef telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28 e-post: anders.vahlne@impi.ki.se Hemsida: www.tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar