BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FASTILIUM PROPERTY GROUP AB (TIDIGARE CHRONTECH PHARMA AB) HELÅRET 2014

  • Forsknings- och utvecklingskostnader 6,1 (1,5) MSEK.
  • Resultat efter skatt -17,6 (7,5) MSEK.
  • Resultat per aktie -0,06 (0,03) SEK.
  • Nettoomsättning - (15,1) MSEK.
  • Av de 100 862 727 konvertibler som tecknades vid bolagets konvertibelemission hösten 2013 konverterades drygt 93 % till aktier och resterande lån återbetalades.
  • Anders Vahlne, Matti Sällberg och Thomas Lynch avgick ur styrelsen den 17 december 2014.
  • Vid en extra bolagsstämma den 17 december 2014 beslutades bl.a. att förbereda bolaget för ombildande till fastighetsbolag. Den befintliga verksamheten överlåts till dotterbolaget Tripep AB, som i sin tur överlåts till AB Kulissen för en köpeskilling om 4 MSEK. Beslöts att omvandla brygglån om 8 MSEK från huvudägaren till aktier. Till interimistisk styrelse utsågs förutom nuvarande medlemmen Bengt Hemmingsson även Carl Christopher Thornblom till ny styrelseledamot, samt Rutger Smith till ny styrelseledamot, tillika ordförande.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Namnbytet från ChronTech Pharma AB till Fastilium Property Group AB har registrerats hos Bolagsverket.
  • Den vid den extra bolagsstämman den 17 december beslutade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket under januari 2015 varefter antalet aktier uppgår till 1 095 676 526.
  • Anders Vahlne har avgått som VD för Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Smith, styrelsens ordförande

rutgersmith53@gmail.com

Om Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar