DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 FASTILIUM PROPERTY GROUP AB (TIDIGARE CHRONTECH PHARMA AB)

  • Forsknings- och utvecklingskostnader 0,1 (0,5) MSEK.
  • Resultat efter skatt -2,7 (-2,3) MSEK. o  Resultat per aktie -0,00 (-0,01) SEK.
  • Nettoomsättning - (-) MSEK.
  • Namnbytet från ChronTech Pharma AB till Fastilium Property Group AB har registrerats hos Bolagsverket.
  • Den vid den extra bolagsstämman den 17 december beslutade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket under januari 2015 varefter antalet aktier uppgår till       1 095 676 526.
  • Anders Vahlne har avgått som VD för Fastilium Property Group AB.
  • Bengt Hemmingsson utsedd till ny VD i Fastilium Property Group AB.
  • På Fastiliums årsstämma den 25 juni 2015 omvaldes styrelseledamöterna Rutger Smith, Bengt Hemmingsson och Carl Christopher Thornblom. Därutöver valdes Christer Elmehagen och Bo Ronander in i styrelsen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • NASDAQ OMX Stockholm AB går in som tillfällig Certified Adviser och samtidigt initieras ett nytt listningsförfarande för Fastilium Property Group AB.
  • Efter periodens utgång har den medicinska verksamheten, som först överförts till dotterbolaget Tripep AB, avyttrats.

Kontakt:

Fasitilium Property Group AB
investors@fastilium.se

Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)
Fastiliums aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. NASDAQ OMX Stockholm AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, se www.fastilium.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar