DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 FASTILIUM PROPERTY GROUP AB (TIDIGARE CHRONTECH PHARMA AB)

  • Forsknings- och utvecklingskostnader 0,1 (0,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt -1,1 (-1,4) MSEK.
  • Resultat per aktie -0,00 (-0,01) SEK.
  • Nettoomsättning - (-) MSEK.
  • Namnbytet från ChronTech Pharma AB till Fastilium Property Group AB har registrerats hos Bolagsverket.
  • Den vid den extra bolagsstämman den 17 december beslutade kvittningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket under januari 2015 varefter antalet aktier uppgår till 1 095 676 526.
  • Anders Vahlne har avgått som VD för Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bengt Hemmingsson utsedd till ny VD i Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)
  • Årsstämma kommer att hållas den 25 juni 2015. Kallelse finns tillgänglig på www.fastilium.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Smith, styrelsens ordförande

investors@fastilium.se

Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)

Fastiliums (ChronTechs) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB). För mer information, se www.fastilium.se.

Dokument & länkar