Extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB

 

Extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB hölls i Stockholm den 25 november 2011.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser avseende högsta och lägsta aktiekapital samt högsta och lägsta antal utestående aktier. Beslutet innebär att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 5,1 miljoner kronor och högst 20,4 miljoner kronor samt att antalet utestående aktier skall uppgå till lägst 170 miljoner och högst 680 miljoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

 

 

Dokument & länkar