Extra bolagsstämma i Tripep den 17 september 2002. Delar av styrelsen ställer upp för omval med avsikten att avyttra bol

Report this content

Extra bolagsstämma i Tripep den 17 september 2002. Delar av styrelsen ställer upp för omval med avsikten att avyttra bolagets tillgångar och återbetala pengarna till aktieägarna. Anders Vahlne, Rolf Nordström, Peter Horal, Bo Svennerholm och Matti Sällberg, representerande ca 40 % av bolagets aktier, har begärt extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Tripeps styrelse har därför kallat till extra bolagsstämma tisdagen den 17 september 2002 kl 18.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Kallelseannons införes i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar den 15 augusti 2002. Till ny styrelse har de föreslagit, förutom Nordström och Vahlne, även Erik Nerpin och Matti Sällberg. Gruppen har tidigare meddelat att de avser verka för en utdelning eller motsvarande av 7,50 kronor per aktie, ett förslag som även sittande styrelse framlagt. Nyligen har gruppen framfört att något löfte om en utdelning eller motsvarande om 7,50 kronor per aktie inte längre föreligger och konkreta planer för bolagets framtida verksamhet har ännu inte presenterats. Det är nuvarande styrelsens övertygelse att i den rådande situationen är det bästa för bolagets aktieägare att avyttra bolagets tillgångar och återbetala kassan till aktieägarna. Till skillnad från vad som meddelats tidigare har därför Harry Faulkner, Lars Lindegren och Johan Malmsten beslutat att, som alternativ till ovan föreslagna styrelse, vara tillgängliga för omval kompletterade med bolagets juridiske rådgivare, Advokaten Otto Rydbeck. För ytterligare information kontakta Hans Möller, VD, telefon 08-449 84 80, mobil 0708-15 16 89, e-post: hans.moller@tripep.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar