Fastilium Property Group AB har avyttrat den medicinska verksamheten

I enlighet med beslutet på bolagsstämman 17 december 2014 om att omvandla bolaget som då hette ChronTech Pharma AB till fastighetsbolaget Fastilium Property Group AB, bolagets nuvarande namn, har den medicinska verksamheten under året först successivt överförts till dotterbolaget Tripep AB som därefter, efter rapportperiodens utgång, avyttrats.
Köpare är AB Kulissen, ett av familjen Smith ägt bolag. Köpeskillingen om 4 miljoner kronor erläggs dels genom kvittning av fordran om cirka 2,5 miljoner och dels genom en revers, med förfall 31 december 2015, om cirka 1,5 miljoner.

Köparen har gjort en utfästelse om att de som var aktieägare vid tiden för beslutet om utförsäljningen av den medicinska verksamheten skall erbjudas att bli delägare på samma villkor som AB Kulissen. Tripep AB kommer åtminstone inledningsvis inte att vara noterat.

Kontakt:

Fasitilium Property Group AB
investors@fastilium.se

Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)
Fastiliums aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. NASDAQ OMX Stockholm AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, se www.fastilium.se

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar