Fastiliums (tidigare ChronTechs) årsredovisning 2014

Report this content

Idag kommer Fastiliums årsredovisning för 2014 att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastilium.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Smith, styrelsens ordförande

investors@fastilium.se

Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)

Fastiliums (ChronTechs) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB). För mer information, se www.fastilium.se.