Flygande start för Tripeps ChronSeal

Tripep AB har tecknat en överenskommelse om gemensam utveckling av Tripeps ChronSeal med det japanska företaget Kringle Pharma. Kringle Pharma är världsledande i utvecklingen av tillväxtfaktorn HGF (Hepatocyte Growth Factor). Denna tillväxtfaktor är den centrala komponenten i Tripeps ChronSeal-projekt. Överens-kommelsen innebär att Tripep AB får tillgång till Kringles rekombinanta HGF, tillverkat enligt Good Manufacturing Practice (GMP), dvs har den produktkvalitet som krävs för att kunna göra prövningar i människor. Detta innebär att utvecklingstiden för ChronSeal-projektet kortats ned med mellan 18 och 24 månader. Tripep kan omedelbart påbörja utvecklingsarbetet av en optimal beredningsform, varefter kompletterande toxicitetsstudier genomförs. Förutsättningarna för att en fas II-studie på ChronSeal med rekombinant HGF kan inledas innan årets slut är goda.

”Jag är oerhört nöjd med att vi tecknat en överenskommelse med Kringle Pharma som är det världsledande företaget i utveckling av HGF. När Tripep förvärvade ChronSeal i slutet av 2006 var planen att initialt använda HGF utvunnet ur blodplasma och att senarelägga de mycket stora investeringar som är förknippade med att utveckla en rekombinant produkt. Vi har nu stärkt vår position i flera aspekter. Genom samarbete med Kringle Pharma så kan vi direkt börja arbeta med en rekombinant produkt och har på så sätt kortat utvecklingstiden dramatiskt. Överenskommelsen innebär också att vi får tillgång till viktig dokumentation från Kringle Pharma, bland annat ett stort antal toxicitetsundersökningar. Härigenom har vi minskat risken och minskat utvecklingstiden av ChronSeal, vilket ökat värdet i projektet. Dessutom har vi tillsammans en mycket stark patentportfölj, vilket också bidrar till att öka värdet av projektet ChronSeal.” säger Tripeps VD Jan Nilsson.

“Tripep and Kringle are both well fitted companies. We easily understood the similarity of each other, thus, we could build a win-win relationship based on mutual trust. Sweden is an ideal location to conduct a clinical trial of HGF for wound healing, because investigational human studies have been already conducted at Linköping University Hospital. I believe Tripep and Kringle will make a success developing the project using our recombinant HGF,” said Kunio Iwatani, President & CEO of Kringle Pharma, Inc.

Om ChronSeal
Under hösten förvärvade Tripep en ny patentsökt terapi för behandling av kroniska hudsår utvecklad vid Linköpings universitetssjukhus. Behandlingen baseras på den kroppsegna substansen hepatopoetin också kallad hepatocyte growth factor (HGF), som krävs för sårläkning, givet i kombination med antibiotika. Behandlingsmetoden är redan framgångsrikt prövad på människa och bygger på upptäckten att patienter med kroniska hudsår såsom bensår inte kan producera verksamt HGF och att bakterier, som alltid finns i såret, bryter ner verksamt HGF. I förvärvet ingår också en patentsökt diagnostisk metod för att avgöra om patienten producerar den aktiva formen av HGF eller ej. Cirka 1% av befolkningen lider av kroniska bensår, det vill säga cirka 8 miljoner människor i USA och EU tillsammans.

Om Kringle Pharma
Kringle Pharma är ett Japanskt biotech-bolag med säte i Osaka. Bolaget etablerades 2001 för att utveckla läkemedel baserade på HGF och NK4, båda upptäckta av professor Toshikazu Nakamura vid Osaka-universitetet. Både HGF och NK4 har så kallade “kringle”-strukturer varav bolaget fått sitt namn. Professor Nakamura fann att HGF (hepatocyte growth factor) har en enastående förmåga att regenera/läka inte bara levervävnad utan har en bred repertoar vad gäller läkning av olika kroppsvävnader. HGF fanns även ha en så kallad antifibrotisk aktivitet, som inte kan ses hos övrigt kända tillväxtfaktorer, varför HGF också har en potential att bli en revolutionerande terapi för fibrotiska sjukdomar för vilka det idag inte finns någon terapi. Kringle Pharma utvecklar närmast HGF för terapi av akuta sjukdomar.

NK4 är en molekyl som fungerar både som en HGF-antagonist och som en angiones-hämmare. Angiones induceras av flera tillväxtfaktorer, inkluderande HGF. NK4 är således en molekyl med dubbla funktioner och med många potentiella applikationer utvecklad av Kringle Pharma, primärt som terapi inom tumörområdet.

Verkställande direktör för Kringle Pharma är sedan mars 2003 Mr. Kunio Iwatani, som tidigare varit verksam som affärsutvecklare för den internationella divisionen av Takeda Chemical Ind. Ltd (nuvarande Takeda Pharamceutical Co. Ltd.), vd för Hokuriku Seiyaku Co. och vd för Abbott Japan Co. Biträdande professor Matsumoto, som tillsammans med professor Nakamura upptäckte NK4, är sedan 2002 forskningschef för Kringle Pharma.

Professor Toshikazu Nakamura, rådgivare till och en av huvudägarna av Kringle Pharma, är en av Japans mest betydelsefulla forskare. Han är chef för Division of Molecular Regenerative Medicine, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Osaka University Graduate School of Medicine. Hans största upptäckt är tillväxtfaktorn HGF. För denna upptäckt har professor Nakamura tilldelats en rad utmärkelser, såsom Princess Takamatsu Cancer Award. Den senaste kom i november förra året då han tilldelades det prestigefyllda priset ”The Medal of Purple Ribbon” av den japanska regeringen för sina livslånga insatser inom biokemisk forskning, främst hans upptäckt av HGF och NK4 och forskning kring dess egenskaper och verkningsmekanism.

För mer information om Kringles teknologier se bolagets websida www.kringle-pharma.com/en/index.html


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se


Kiichi Adachi, EVP, Director of Business Development, Kringle Pharma, Inc.
Tel: +81 6 6831 3330
E-mail: adachi@kringle-pharma.com

Om oss

Fastilium Property Group AB:s (tidigare ChronTech Pharma AB:s) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium (tidigare ChronTech). För mer information, se www.fastilium.se

Dokument & länkar