Kommuniké från årsstämma i Fastilium Property Group AB (tidigareChronTech Pharma AB)

Report this content

Fastilium Property Group höll årsstämma i Huddinge den 25 juni 2015.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes.

De två styrelser som styrt bolaget under verksamhetsåret 2014 liksom den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

De nuvarande styrelseledamöterna Rutger Smith, Bengt Hemmingsson och Carl Christopher Thornblom omvaldes och Christer Elmehagen respektive Bo Ronander nyvaldes till styrelsen.

Mazars SET Revisionsbyrå med auktoriserade revisorn Johan Kaijser som huvudansvarig revisor valdes till revisor.

Styrelsens förslag om sammanläggning av aktier, så kallad omvänd split, varvid 100 existerande aktier ersätts av en ny, antogs.

Stämman tog beslut om riktade emissioner om högst 31 000 000 aktier (efter genomförd sammanläggning).

En ny bolagsordning med de nya aktiekapitalsgränserna lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 antogs. Antalet utestående aktier, efter beslutad sammanläggning, skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Aktier skall kunna vara stamaktier, som de nuvarande, men framöver också preferensaktier.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission antogs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Smith, styrelseledamot

investors@fastilium.se

Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)

Fastiliums (ChronTechs) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB). För mer information, se www.fastilium.se