Upplysning om information i Fastiliums (tidigare ChronTechs) revisionsberättelse

Report this content

RevisionsberattelseBolagets revisor Ernst & Young har till Fastilium Property Group AB lämnat en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen till årsredovisningen 2014. Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2014 och avviker från standardutformningen genom att det lämnats en upplysning av särskild betydelse avseende bolagets förmåga att fortsätta verksamheten, samt en anmärkning om att styrelsen inte har upprättat kontrollbalansräkning, se bifogad revisionsberättelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Smith, styrelsens ordförande

investors@fastilium.se

Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB)

Fastiliums (ChronTechs) aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för Fastilium Property Group AB (tidigare ChronTech Pharma AB). För mer information, se www.fastilium.se.