Delårsrapport 3 2019 FastOut Int. AB

Report this content

VD har ordet

För ganska precis ett år sedan sjösatte FastOut sina nya mål och ett prioriterat fokus på positivt kassaflöde och lönsamhet i bolaget. Det var då en utmanande ambition som vi ändå var fast beslutna att klara av. 

Därför är det med glädje vi kan se att vi inte bara klarade målen utan också gjorde det i god tid sett till vår plan. För tredje kvartalet i år har vi till exempel gått från ett resultat på minus 1,1 miljoner kronor motsvarande period i fjol till 0,1 miljoner kronor i positivt resultat. Samtidigt har vi lyckats att öka omsättningen något. Sett till målen är det här såklart bra. Men våra långsiktiga ambitioner kommer ändå att kräva både lönsamhet och ordentlig tillväxt. 

Med lanseringen av vår uppdaterade plattform, som vi utvecklat det senaste halvåret, finns också ännu bättre förutsättningar för att lyckas. Bättre användarvänlighet, effektivare tekniska lösningar, ny design och ny funktionalitet är nu på plats. Vi har precis inlett fasen med att öka insatserna i digital marknadsföring för en kostnadseffektiv konvertering av kunder i den nya miljön. Hela tiden med bibehållet fokus på lönsamhet och tålamod, för vi vet att vi har tjänster och produkter som är unika och en modell som kommer att kunna skalas upp på global nivå. 

Vi ser också fortsatt hög aktivitetsnivå i vårt fördjupade samarbete och återförsäljaravtal med norska Inviso, som är Norges ledande leverantör av foto- och kommunikationstjänster till fastighetsbranschen. 

Sett till siffrorna för årets första tre kvartal har vi ökat nettoomsättningen till 4,8 miljoner kronor jämfört med 4,6 miljoner kronor samma period förra året. Resultatet har samtidigt förbättrats med mer än 3 miljoner kronor till en knapp förlust för de tre första kvartalen. 

Jag vill också passa på att tacka alla aktieägare för just det nämnda tålamodet. Jag tror stenhårt på FastOut och ser fram emot den fortsatta resan och resultaten.

Håkan Lindgren

Verkställande Direktör

FastOut Int. ABFinansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2019

Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,5)

Totala intäkter uppgick till 1,7 MSEK (1,7)

Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-1,1)

Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (-1,1)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.09.30)

  • FastOut tecknade avtal med Sveriges största marknadsplats för kommersiella fastigheter, Objektvision

  • FastOut tecknade återförsäljaravtal med Inviso, som är Norges ledande leverantör av foto och kommunikationstjänster till fastighetsbranschen

  • FastOut fick sin första order via en återförsäljare i Finland


Om FastOut 

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019.


Prenumerera