Förenklade regler för drönarflygning i Sverige

Transportstyrelsen gör det från den 1 februari 2018 enklare att få flyga med drönare. Det nya regelverket är liberalare än tidigare och möjliggör nu för FastOut och FastOuts piloter att ta uppdrag och flyga inom områden och på tidpunkter där det tidigare inte var möjligt.

Den största förändringen som påverkar FastOuts verksamhet i de nya villkoren är att det nu i många fall är möjligt att flyga närmare flygplatser, förutsatt att drönarpiloten håller sig till det nya regelverket som bland annat beskriver tillåten höjd och vikt på drönaren. Det tillåtna avståndet till flygplatser för att få flyga drönare var tidigare betydligt längre vilket gjort att tätbefolkade områden som legat inom dessa kontrollerade flygzoner har krävt specialtillstånd vilket inte alla flygtorn varit bekväma med att ge ut.

För FastOut är detta positivt då bolaget nu kan acceptera fler uppdrag inom områden som ligger närmare flygplatser. Dessutom ökar flexibiliteten för när uppdrag kan utföras då drönarpiloter i många fall inte längre behöver anpassa sig till när kontrollerade luftrum är stängda för flygtrafik eller av att få en specifik tidpunkt för tillstånd att lyfta.

“Vi välkomnar ytterligare liberalisering så länge det inte påverkar säkerheten. Transportstyrelsen gör ett bra arbete med att anpassa lagar och regler vilket leder till att Sverige återigen kan ligga i framkant. Det främjar innovation och skapar fler jobbtillfällen”, säger Alexander Greidinger, VD FastOut.  

Läs mer om Transportstyrelsens nya regler här:

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_110.pdf#page=12

För mer information, vänligen kontakta:

ir@fastout.com

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar