Marknadsmeddelande 30/18 - Sista dag för handel med BTA i FastOut Int. AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, FOUT BTA, är den 29 januari 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: FOUT BTA
ISIN-kod: SE0010468280
Orderbok-ID: 41FD
CFI: ESNUFR 
FISN: FASTOUT/SH
Sista handelsdag: 29 januari 2018

Stockholm den 23 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.