Utökning av 360°-vyer på Costa Blanca-kusten i Spanien

VR- och drönarföretaget FastOut inleder arbetet med att utöka antal 360° vyer på Costa Blanca-kusten i Spanien med minst 2000 stycken. Dessa vyer blir tillgängliga för bolagets befintliga och framtida kunder och kommer användas för att lyfta fram områden och skapa VR-tourer när de kombineras med FastOuts VR-app.

FastOut har fått mycket positiv feedback från bolagets kunder i Spanien där kombinationen av 360°-vyer från luften och FastOuts VR-app används flitigt. På Costa Del Sol har FastOuts insats med att mappa upp området med 360°-vyer varit väldigt uppskattad och lett till flera nya kunder.

Då bolaget redan har ett flertal kunder på Costa Blanca-kusten och även här ser en stor potential att utöka kundbasen kommer en liknande insats göras där vi under en period mappar upp ett större område. Det sker dels på direkta uppdrag av kunder men också på FastOuts initiativ för att få en fullskalig täckning i viktiga områden.

“Många av våra kunder i området är bolag som säljer mot Skandinavien. Att göra det möjligt för dessa att låta sina besökare se, uppleva och utvärdera bostäder och områden före och efter en visning när de sitter hemma i soffan i till exempel Sverige ger ett stort mervärde och sparar tid. Vi har också fått feedback att det lett till rekord i telefonförsäljning”, säger Alexander Greidinger, VD på FastOut.

För att få access till både vyerna i FastOuts bildbank och FastOut VR behöver kunderna på Costa Blanca ha ett löpande månadsabonnemang samt göra en engångsinvestering på 3 000 euro per kund.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Greidinger, VD FastOut Int AB

ir@fastout.com

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Om oss

FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloteri helavärlden.Genom bolagets produkt skapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar