Analysguiden: Stark ekonomi ger avtryck i lokalförfrågningar

Report this content

Fastpartner ökade hyresintäkterna med 3,6 procent under årets nio första månader till 1 387 miljoner kronor. Analysguiden höjer deras riktkurs till 150 kronor per aktie.

Förvaltningsresultatet överstiger 1 mdkr på årsbasis
Hyresintäkterna ökade 3,6% under årets första nio månader till 1 387 mkr och driftnettot ökade 1,2% till 980 mkr, vilket motsvarade en överskottsgrad på 71% (72%). Ökningen kom från nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar, samt nyförvärvade fastigheter. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår nu till 1 015 mkr och bolagets mål är att i slutet av 2025 nå ett årligt förvaltningsresultat på 1 500 mkr. Orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen uppgick till 1 433 mkr och direktavkastningskravet vid portföljens värdering var 4,5%. Värdet på koncernens fastighetsbestånd var 33,4 mdkr vid utgången av Q3. Som ett resultat av förstärkta nyckeltal har Fastpartner tidigare under året erhållit kreditbetyget Baa3 av Moody’s. Man bedömer att finansieringskostnaderna blivit minst 0,7% lägre till följd av detta. Bolagets långsiktiga mål är fortsatt att uppnå ratingnivån Baa1.

Stort antal förfrågningar på kontorslokaler
Fastpartner fokuserar på kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet och det största segmentet är kontor som står för halva hyresvärdet. Man är även verksamma i Gävle, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och andra delar av landet. Bolaget upplever att man får ett förvånansvärt stort antal förfrågningar på kontorslokaler, speciellt då alla ännu inte fullt ut är tillbaka på sina arbetsplatser. Det kunderna nu speciellt efterfrågar är moderna, estetiskt tilltalande lokaler med bra läge. I många fall är företag beredda att betala mer för att få mer ändamålsenliga lokaler som hjälper deras verksamheter att prestera bättre.

Vi justerar upp riktkursen till 150 kr
Den starka återhämtningen i Stockholmsområdet kommer leda till en väsentlig ökning av hyresintäkterna, vilket kommer ge fullt genomslag i slutet av 2022. Man arbetar även vidare med att stärka sin balansräkning för att så snabbt som möjligt nå rating-nivån Baa1. I dagsläget handlas Fastpartner till 18% premie mot det långsiktiga substansvärdet 103 kr per stamaktie, jämfört med en median på 46% för ett urval jämförbara bolag. Historiskt har Fastpartner värderats med en premie mot andra noterade fastighetsbolag. Vi justerar upp vår riktkurs till 150 kr (tidigare 145), vilket motsvarar medianvärderingen för ett urval noterade fastighetsbolag.

Läs hela analysen

Prenumerera