Årsredovisning 2020

Report this content

Fastpartners årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgänglig i mitten av april på bolagets kontor. För de som önskar erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att beställa den via info@fastpartner.se

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under april månad.

Stockholm den 26 mars 2021

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

 
Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl 13:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar