Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2004

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 147,8 (143,1) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (5,3) MSEK, resultat före skatt uppgick till 33,4 (10,8) MSEK.

· Resultat per aktie blev sålunda 0,52 (0,10) kr/aktie.

· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 16,7 (12,4) MSEK.

· Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 35,5 (22,8) MSEK.

· Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sven-Olof Johansson

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Taggar:

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar