Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

  • Hyresintäkterna ökade med 15,4% och uppgick till 632,3 (547,9) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 13,1% och uppgick till 415,0 (366,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 65,6 (66,9)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 297,6 (238,5) MSEK, per stamaktie 5,55 (4,45) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (545) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 16 460,3 (15 465,5) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 794,9 (793,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 749,3 (839,6) MSEK, per stamaktie 13,63 (15,42) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av år 2016 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 700 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 34 65 (direkt) eller 08 – 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
 
 
Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2016 kl 12:00.

Taggar:

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar