Fastpartner AB (publ) emitterar gröna obligationer om totalt 1 100 MSEK

Report this content

Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 600 MSEK, med en löptid om 4,8 år, under befintligt MTN-program och befintligt MTN-lån med nr 102. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,10 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2026.

Fastpartner har även emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK, med en löptid om 6 år, under befintligt MTN-program. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,28 procentenheter och har slutligt förfall i augusti 2027.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Stockholm den 20 augusti 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post:
svenolof.johansson@fastpartner.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 14.15.

Prenumerera

Dokument & länkar