FastPartner bygger en ny skola till Prolympia i Gävle

Report this content

FastPartner AB har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Prolympia omfattande totalt cirka 6 300 kvm till ett sammantaget hyresvärde om cirka 244 MSEK. Möjlighet finns att expandera skolbyggnaden ytterligare i framtiden om behov skulle uppstå. Ytan kommer att anpassas efter Prolympias behov för utbildningsverksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Inflyttning beräknas ske i augusti 2018.

Fastigheten är belägen i det expansiva Gavlehovs området i Sätra där arenor som Gavlerinken, Gavlevallen och Gävletravet är belägna. Bostäder är under uppförande i området och dessutom är en alldeles ny multiarena snart färdigställd. Skolan som har en idrottsinriktning nyttjar arenorna i området och tillför ytterligare en dimension till denna ”nya” stadsdel och uppförande sker i nära samarbete med hyresgästen Prolympia.

- Det känns oerhört spännande och inspirerande att få sätta spaden i backen och börja bygga Nya Prolympiaskolan i Gävle. Det är inte varje dag man får bygga en ny skola. Vi har haft ett väldigt nära och bra samarbete med hyresgästen och vi hoppas att det fortsätter framöver säger Fredrik Thorgren, Regionchef FastPartner AB.

- Med den nya skolan och närheten till moderna idrottsanläggningar där vi kommer att bedriva vår idrottsverksamhet, kommer vi att kunna erbjuda eleverna en varm, positiv och trygg utbildningsmiljö där kunskapsmålen kommer i första hand, där individen står i centrum och där idrott och hälsa är den främjande grunden. Vi tar, i och med detta, ytterligare ett steg för att ligga i framkant som skolaktör, säger Bjarne Teir, vVD/Marknadschef Prolympia.

För vidare information vänligen kontakta:

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Fredrik Thorgren, Regionchef FastPartner AB
Tel: 026 – 12 32 84

Informationen är sådan som FastPartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 15:15. 

Prenumerera

Dokument & länkar