• news.cision.com/
  • Fastpartner/
  • FastPartner erhåller kreditbetyget ”Ba2” med ”positiv outlook” från Moody´s och undersöker förutsättningarna för en obligationsemission

FastPartner erhåller kreditbetyget ”Ba2” med ”positiv outlook” från Moody´s och undersöker förutsättningarna för en obligationsemission

Report this content

FastPartner har erhållit kreditbetyget ”Ba2” med ”positive outlook” från Moody´s. Enligt omdömet från Moody´s kan kreditbetyget komma att höjas förutsatt att FastPartner ökar andelen icke säkerställd belåning och ökar andelen obelånade fastigheter.

I samband med offentliggörandet av den erhållna ratingen har FastPartner givit Swedbank och Danske Bank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera icke säkerställda obligationer.

Stockholm den 6 mars 2018

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som FastPartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl 14:00.

Prenumerera

Dokument & länkar