Fastpartner förvärvar fastighet i Fyrislund, Uppsala

Report this content

Fastpartner har förvärvat fastigheten Årsta 84:3 i Uppsala, vilken ligger nära Fastpartners befintliga bestånd i området Fyrislund. Det är en modern produktions- och logistikfastighet med en uthyrningsbar yta på 3 096 kvm. Fastigheten uppfördes 2006 och är fullt uthyrd med ett hyresvärde på ca 3,6 MSEK.

Det nya förvärvet stärker Fastpartners ställning i området ytterligare och kompletterar Fastpartners övriga bestånd i Uppsala på ett mycket positiv sätt. Fastigheten ligger i ett strategiskt läge i Uppsala och kan utvecklas ytterligare med befintliga byggrätter vilka går att utnyttja med ca 2 000 kvm.

På fastigheten finns två byggnader med två hyresgäster, Scandiflash och Q-Linea. Scandiflash är en världsledande utvecklare och producent av blixtröntgensystem för bland annat industriell forskning och utveckling. Q-Linea är ett diagnostikbolag som utvecklar innovativa lösningar och analyser för att kunna medicinera med rätt antibiotika och i rätt mängd.

- Årsta 84:3 uppfyller alla krav på flexibilitet och har ett starkt långsiktigt hyresgästerbjudande. Vi ser fram emot ett gott samarbete med nuvarande hyresgäster samt att få vara en del av Uppsalas och området Fyrislunds fortsatta utveckling, säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 20 oktober 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Patrik Arnqvist, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 89
E-post:
patrik.arnqvist@fastpartner.se

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Telefon: 08 - 402 34 65
E-post:
svenolof.johansson@fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 13:30.

Prenumerera

Dokument & länkar