FastPartner meddelar resultat från skriftliga förfaranden avseende föreslagna villkorsändringar i utestående obligationslån

FastPartner AB (publ) (”FastPartner”) har den 26 september 2017 initierat skriftliga förfaranden i syfte att genomföra villkorsändringar i sina utestående obligationslån, 2014/2018 med ISIN SE0005798725, 2015/2019 med ISIN SE0006510210, 2015/2019 med ISIN SE0007576947 och 2016/2020 med ISIN SE0008434880, (”Obligationsvillkoren”) och (”Obligationslånen”). Syftet med villkorsändringarna är att på marknadsmässigt fördelaktiga villkor kunna refinansiera delar av sin låneportfölj hos kreditgivare genom att utfärda certifikat under certifikatprogram.

De skriftliga förfarandena har nu avslutats i tre av de fyra Obligationslånen med resultatet att innehavarna av obligationer i dessa tre Obligationslån har godkänt de föreslagna ändringarna.

De uppdaterade Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Det fjärde skriftliga förfarandet (2014/2018 med ISIN SE0005798725) pågår fram till den 20 oktober 2017.

Stockholm den 13 oktober 2017

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner
Tel: 08 – 42 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef FastPartner
Tel: 08 – 402 34 63

Denna information är sådan information som FastPartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl. 19:30.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar