Förändring av antalet aktier och röster i Fastpartner

Report this content

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) den 12 augusti 2021 om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D (”D-Aktier”). Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 17 september 2021, vilket innebar att antalet aktier i Fastpartner ökade med 6 159 140 D-aktier och antalet röster ökade med 615 914.

Per den 30 september 2021 finns det 203 585 273 aktier och 185 268 799,7 röster i Fastpartner fördelade enligt följande.

Stamaktier A: 183 233 636 aktier och 183 233 636 röster.

Stamaktier D: 14 659 140 aktier och 1 465 914 röster.

Preferensaktier: 5 692 497 aktier och 569 249,7 röster.

Stockholm den 30 september 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post:
svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 17.31.

Prenumerera

Dokument & länkar