Förbifart Stockholm till Lunda

FastPartner har träffat ett femårigt hyresavtal med Trafikverket avseende deras projektkontor till Förbifart Stockholm. Lokalen ligger i fastigheten Skebo 3, Lunda företagsområde och omfattar 1 478 kvadratmeter. Rådgivare åt Trafikverket har varit Niras.

FastPartners regionchef Håkan Bolinder är nöjd med etableringen och tycker att den tillsammans med andra etableringar visar att Lunda är ett populärt område för företag i Stockholmsområdet,

Stockholm den 19 november 2015

För vidare information vänligen kontakta

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 88

Håkan Bolinder, Regionchef FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 74

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. Vårt fokus är kommersiella fastigheter framförallt i Stockholm och Gävle. Genom aktiv förvaltning skapar vi tillsammans med våra hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov och önskemål.- Vi arbetar hårt för att våra hyresgäster ska få arbetsro.

Prenumerera

Dokument & länkar