Moody’s sänker Fastpartners kreditbetyg till Ba1

Report this content

Moody´s har, mot bakgrund av de förändrade marknadsförutsättningarna med ökade avkastningskrav på fastigheter samt stigande marknadsräntor och försämrad ränteteckningsgrad som följd, beslutat att sänka Fastpartners kreditbetyg från Baa3 till Ba1.

– Vi har på senare tid jobbat mycket med att stärka vår finansiella stabilitet genom att förlänga löptider på våra befintliga banklån och RCF-avtal. Innebörden av dessa åtgärder är att vi har likviditet för att hantera samtliga skuldförfall för en period överskridande 30 månader. Mot bakgrund av detta och bolagets relativt låga andel utestående obligationslån har det sänkta kreditbetyget marginell betydelse för bolagets dagliga verksamhet, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 16 juni 2023

 
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post:
svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2023 kl 23:55.

Prenumerera

Dokument & länkar