Fazer Konfektyr Service AB (publ) har beslutat om avnotering

Styrelsen i Fazer Konfektyr Service AB (”Fazer Konfektyr”) har beslutat att avnotera Fazer Konfektyrs B-aktie från NASDAQ OMX Stockholm AB.

Styrelsens beslut grundar sig på att handeln med bolagets B-aktie är mycket begränsad och att aktien är spridd på endast ett litet antal aktieägare efter det offentliga uppköpserbjudandet som lämnats av Oy Karl Fazer Ab och som förklarades ovillkorat den 5 december 2008.

En formell ansökan om avnotering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB och sista dag för handel med Fazer Konfektyrs B-aktie kommer att offentliggöras i anslutning till NASDAQ OMX Stockholm AB:s avnoteringsbeslut.

Dokument & länkar