Offentliggörande av utfall i Erbjudandet efter den förlängda anmälningsperioden

Oy Karl Fazer Ab (”Fazer”) offentliggjorde den 16 juni 2008 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Fazer Konfektyr Service AB (publ) (tidigare Cloetta Fazer AB (publ)) (”Fazer Konfektyr”), att överlåta samtliga aktier i Fazer Konfektyr till Fazer (”Erbjudandet”). Erbjudandet utgjordes av 202 kronor kontant och 0,92 aktier av serie B i Cloetta AB (publ) (”Cloetta”) för varje aktie i Fazer Konfektyr. Erbjudandet förklarades ovillkorat av Fazer den 5 december 2008. Utfallet i Erbjudandet efter den ordinarie anmälningsperioden offentliggjordes den 31 december 2008 och i samband därmed förlängdes Erbjudandet till och med den 12 januari 2009. Någon ytterligare förlängning kommer inte att ske.

Vid en sammanräkning efter utgången av den förlängda anmälningsperioden följer att aktieägare i Fazer Konfektyr representerande totalt 2.360.000 aktier av serie A och totalt 9.032.561 aktier av serie B, motsvarande 47,23 procent av antalet aktier och 49,40 procent av rösterna i Fazer Konfektyr, har accepterat Erbjudandet (antalet aktier som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden är 46.210 aktier av serie B).

Fram till och med dagen för detta offentliggörande har Fazer, direkt eller indirekt, förvärvat 7.551.055 aktier av serie B i Fazer Konfektyr utanför Erbjudandet, motsvarande 31,31 procent av antalet aktier och 11,43 procent av rösterna i Fazer Konfektyr. Följaktligen innehar Fazer, tillsammans med de aktier som har lämnats in i Erbjudandet och tillsammans med de aktier som Fazer sedan tidigare innehar, sammanlagt 4.660.000 aktier av serie A och 19.280.643 aktier av serie B i Fazer Konfektyr, motsvarande 99,26 procent av antalet aktier och 99,73 procent av rösterna i Fazer Konfektyr. Redovisning av likvid för aktier som lämnats in under den förlängda anmälningsperioden beräknas påbörjas omkring den 19 januari 2009. Fazer förbehåller sig även rätten att förvärva ytterligare Fazer Konfektyr-aktier i marknaden.

Fazer avser att inom kort begära tvångsinlösen av resterande aktier i Fazer Konfektyr. Fazer Konfektyr offentliggjorde i pressmeddelande den 13 januari 2009 att styrelsen för Fazer Konfektyr ansökt om avnotering vilken beviljats av NASDAQ OMX Stockholm AB. Sista dag för handel med Fazer Konfektyrs B-aktie kommer att vara den 23 januari 2009.


Helsingfors, 13 januari 2009

Oy Karl Fazer Ab

Styrelsen

Dokument & länkar