Intervju med Jennie Borgström, Business Unit President Food Heat Transfer på Alfa Laval

Female Digital Engineer fick chansen att prata med Jennie Borgström som är Business Unit President Food Heat Transfer på Alfa Laval om vad digitalisering innebär för henne, och för Alfa Laval. 

Jennie Borgström, Business Unit President Food Heat Transfer på Alfa Laval

Vad är digitalisering för dig?

För mig handlar det om att vi möter våra kunder på deras villkor - där de vill, när de vill och med relevant
information. Kunder inom våra industrier söker lösningar på deras problem snarare än produktdata.
Digitaliseringen innebär att vi kan lösa våra kunders problem på smartare sätt och att vi dessutom kan
hitta nya kunder. Viktigt för oss är också att hitta nya talanger och locka dem till Alfa Laval. Vi kan nå ut på nya plattformar och där profilera oss inom t.ex. hållbarhet, vilket är något vi alltid arbetat med, men inte lyft fram
tillräckligt mycket.

Vilken är den bästa digitala lösningen enligt dig?

Vi har ett antal riktigt bra digitala lösningar hos oss på Alfa Laval. Vårt system för ’lead generation’, dvs
uppföljning av kontakter som skapats är mycket bra och gör att vi inte missar några bra leads. Eftersom vi är ett globalt företag med många projekt och initiativ med medlemmar från hela världen så är vi väldigt beroende av de digitala lösningar vi har som gör att vi kan samarbeta dygnet runt. En tredje digital lösning som jag gärna vill lyfta fram är möjligheten att hjälpa våra kunder på distans – att förutsäga när service behövs eller reservdelar behöver bytas. Då kan våra kunder planera sina driftstopp på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad hoppas ni få ut av ert partnerskap med Female Digital Engineer?

På Alfa Laval är vi övertygade om att mångfald skapar en dynamisk arbetsplats och positiva värderingar som även når våra kunder. Vår ambition är därför att attrahera, utveckla och behålla de bästa individerna oavsett nationalitet eller kön.  Vi jobbar med innovation för att förbättra vardagen för människor, och digitalisering är något som vi fokuserar mycket på för att fortsätta vara världsledande inom vårt område. Satsningen på Female Digital Engineer är viktig för oss både ur mångfaldsaspekt samt för vår kompetensförsörjning.

Prenumerera

Media

Media