Hallå där Anna Berggren, 2018 års Female Leader Engineer!

Vi träffade Anna Berggren, som i november förra året blev utsedd till 2018 års Female Leader Engineer, för att höra tankarna gått och vilka tre bolag hon valt till traineeporgrammet som hon vann som pris.

Hur är läget Anna?

Jag mår bara bra! 

Vad gör du just nu i livet?

I veckan har jag varit på utbildning i norra Sverige med de andra exjobbarna på Skanska där jag alltså skriver min masteruppsats under våren. Kortfattat så undersöker jag vad som gör att man börjar arbeta mer digitalt i byggproduktion. Det handlar om att förstå sig på människors beteenden och hur det hänger ihop med organisationen – spännande tycker jag.

Återigen, stort grattis till priset som 2018 års Female Leader Engineer! Vad är din plan framåt - vilka bolag har du bestämt dig för ska vara del av traineeprogrammet som du vann?

Stort tack! Till hösten kommer jag att börja på Fortum i ett att bolagets interna startups som tar fram lösningar för det ”smarta hemmet”. Där ska jag jobba med affärsutveckling. Min andra rotation gör jag i ett team på Scania som jobbar med strategi för elväg och sen avslutar jag på Skanska. 

Varför valde du just dessa bolag?

Jag har försökt att vara nyfiken i processen med att välja bolag. I höstas hade jag en tydlig bild av var jag såg mig själv efter examen men möjligheten genom FLE gjorde att jag tänkte om. I mina rotationer på Fortum och Scania är energi- och hållarhetskopplingen tydlig och det är något jag inte trodde att jag så direkt skulle jobba med tidigare, trots att jag läst industriell ekonomi med inriktning mot just energisystem. Under våren har jag insett att jag faktiskt är en entusiastisk ”energiingenjör”! Att kunna plocka med mig insikter från olika branscher genom traineeprogrammet kändes också viktigt för mig så bolagen jag valt har en bredd. Att vara en aktör på energimarknaden är till exempel något helt annat än att utveckla fastighetsprojekt. Men framförallt har jag valt utifrån vad som kändes kul, då kommer jag att utvecklas jag som mest. 

Vad har det betytt för dig att vara med i FLE?

Förutom det självklara - att FLE gjort att jag kommer att få inte bara ett, utan tre superbra jobb, så har programmet från start gjort att jag lärt mig massor om mig själv. De riktigt duktiga ingenjörer som jag lärt känna genom FLE, både höstens deltagare och alumner, tar jag också med mig. 

Vad har du för tips och råd till de som funderar på att söka till FLE i år?

Funderar du på att söka så är det definitivt tillräckligt för att göra det. Jag själv tvivlande på om jag hade tillräckliga erfarenheter av att vara ledare men det handlar ju inte om vad du gjort utan vad du lärt dig av de erfarenheter du har. Tänk till lite kring det och försök få med det i din ansökan.

Prenumerera

Media

Media