Intervju med Anna Eliasson Lundquist, VD för Kvinnokompetensen

Varför startade du Kvinnokompetensen? 

Kände själv av jag som ung kvinna behövde stöd i karriärutveckling , för att inte missa de chanser som alltid finns om man ser saker ur olika perspektiv , och för det behövs coacher och mentorer!

Vad tror du behöver förändras inom näringslivet, för att vi ska kunna nå en jämn maktbalans mellan män och kvinnor?

Mäns syn på kvinnor och kvinnors syn på sig själva! Båda behöver utveckla sin syn på vad kvinnor faktiskt bidrar med.

Vad ser du att uppropet #metoo och #teknisktfel har spelat för roll i utvecklingen mot ett jämställt näringsliv?

Kvinnor förstår bättre sitt värde och inser att man måste stå upp för sig själv i alla lägen

Varför tycker du att kvinnliga civilingenjörsstudenter ska söka till Female Leader Engineer?

För att stödja Female Leader Engineer som gör en kanoninsats för att förändra och förbättra läget för kvinnor till maktens rum! 

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media