Intervju med Gunnar Hagman, VD för Skanska Sverige

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete?

Skanska var ett av företagen som startade FFLA som nu är FLE. Vårt deltagande är en långsiktig strategi för att få fler kvinnliga ingenjörer inom olika professioner som kan ta ledarroller hos oss.

Vi på Skanska ska spegla dagens samhälle och då är givetvis mångfald viktigt. Mångfald för oss handlar inte bara om kön utan även om utbildningsbakgrund, sexuell läggning och etnisk bakgrund.

Har höstens upprop i och med #metoo och #teknisktfel påverkat ert arbete kring jämställdhet i organisationen, och i så fall på vilket sätt?

Skanska har alltid haft frågan kring mångfald och jämlikhet högt upp på agendan. Vi försöker skapa en arbetsmiljö som främjar mångfald och skapar förutsättningar för att alla medarbetare ska trivas och utvecklas.

Vi har en tydlig plan för vilka åtgärder som ska vidtas om ett övertramp sker, vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och mobbing. Detta gäller givetvis både våra egna medarbetare samt underleverantörer och kunder.

Att föra en öppen diskussion samt att utbilda kring dessa frågor tror vi är viktigt och det sker fortlöpande inom Skanska.

Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till/främja att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor

Vi gör stora ansträngningar för att rekrytera en större mångfald överlag, som speglar samhället och möter kundernas behov. Vi behöver mycket bra kompetens från alla grupper. Och så måste vi kunna behålla och utveckla dem vi rekryterar så att de trivs. Vi jobbar med sunda värderingar, ett gott ledarskap och tydliga riktlinjer för vad som gäller.

Hur gör ni för att identifiera och ta tillvara på bra ledare?

På Skanska växer vi underifrån och strävar efter att alla våra medarbetare ska utmanas och utvecklas på bästa sätt. Vi satsar mycket på våra ledare och lyfter det goda ledarskapet genom flera interna initiativ såsom mentorskap, förebilder, utbildningar, utmärkelser mm. På Skanska tror vi på personlig utveckling hos våra medarbetare och vet att bra ledarskap är en viktig faktor för framgångsrika projekt där medarbetare och kunder trivs.

Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

Jag tror att min nyfikenhet på människor och att hela tiden vilja lära mig nya saker har varit viktigt. Jag är också ganska tävlingsinriktad vilket behövs för att nå resultat. En annan sak som jag tror har haft betydelse är att jag alltid varit intresserad av affären, med det menar jag förmågan att se Skanskas roll i samhället, se kopplingen till omvärlden och förstå vad vi kan bidra med på just den marknaden där vi är verksamma.

Varför tycker du att kvinnliga ingenjörsstudenter ska söka till Female Leader Engineer?

Det är ett spännande program som ger möjligheter och upplevelser som kan vara svåra att få på annat sätt. Ta chansen att träffa några av Sveriges främsta arbetsgivare och se hur dessa utvecklar vårt samhälle. Chansen är stor att du själv fortsätter din utveckling hos något av partnerföretagen. 

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media